IMATE PITANJE? KLIKNITE!
Pon - Pet: 8:00 - 16:00
Sub-Ned: Zatvoreno
Telefon
+385 35 401 231
Naselje Slavonija I 4/6
Slavonski Brod

Naš blog...

Objavljeni novi propisi

U "Narodnim novinama" 59/18 od 04.07.2018. godine objavljeni su novi pravilnici iz područja geodetske djelatnosti, a stupaju na snagu sa 01.09.2018.godine. Radi se o sljedećim pravilnicima:

Pravilnik o geodetskim elaboratima

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kartografskim zankovima 

Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Želimo istaknuti aktivno sudjelovanje našeg ovlaštenog inženjera Adama Agotića, dipl.ing.geod. pri izradi navedenih pravilnika, kao člana povjerenstva Pravilnika o geodetskim elaboratima izaslanog u ime Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, te kao članu odbora za Stručna pitanja i zakonsku regulativu pri HKOIG koji je pripremao prijedloge u ime Komore. Radi se o izuzetno kompleksnom pravilniku sa pripadajućim nizom specifikacija koji uvodi velike promjene u budućem radu pri izradi geodetskih elaborata. Pravilnik je detaljno propisao niz pitanja koja do sada nisu bila definirana i time otežavala jednolika postupanja. S obzirom na kompleksnost teme i niz radikalnih promjena sigurno je za očekivati da će se tokom primjene uočiti pokoji nedostatak, međutim vjerujemo u dobar smjer zakonodavca koji je zauzet ovim pravilnikom te da će se takve stvari postupno dopuniti i pojasniti.

Geobiro, geodetske usluge d.o.o.

Naselje Slavonija I 4/6

35 000 Slavonski Brod

Hrvatska

BILTEN:

© 2017 Geobiro Geodetske Usluge. All Rights Reserved.